Hand & Pocket Watch


Hand & Pocket Watch

Hand & pocket watch by Olga Grigoryeva.


previous tattoonext tattoo