Pretty Mandala


Pretty Mandala

Flowery mandala by Caco Menegaz.

previous tattoonext tattoo