Pretty Mandala


Pretty Mandala

Flowery mandala by Caco Menegaz.


previous tattoonext tattoo